Лист ДОН від 30.07.2018 № 01-31/1969

Про перевірку відповідності систем протипожежного захисту

Після проведення монтувальних робіт систем протипожежного захисту (СПЗ) проводиться перевірка їх відповідності до вимог Державних будівельних норм України ДБН В.2.5-56:2014 системи протипожежного захисту (СПЗ), в тому числі і для протипожежного захисту будинків, будівель або їх частин (приміщень), споруд, устаткування різного призначення.Мета перевірки СПЗ – визначення відповідності змонтованої системи вимогам проектної документації та її працездатність.Для перевірки відповідності СПЗ замовником робіт створюється комісія з пред¬ставників замовника, проектної, монтувальної, пультової і обслуговуючої організацій.До складу комісії обов’язково залучаються представники Управління ДСНС України у Чернівецькій області.Комісія створюється не пізніше ніж у п’ятиденний строк після одер-жання повідомлення від монтувальної організації про закінчення робіт.

Порядок та тривалість роботи комісії визначається замовником робіт.

При перевірці відповідності СПЗ комісія перевіряє:

1 Наявність документації:

– проект та експертний звіт (експертна оцінка);

– копії кваліфікаційних сертифікатів представників третьої сторони (ДСНС);

– копії сертифікатів на застосоване обладнання (за необхідності);

– договори на технічне обслуговування;

– картку об’єкта разом із планами-схемами поверхів;

– акт про виявлені дефекти (за необхідності);

– акт проведення комплексного випробування СПЗ.2.

2. Відповідність виконаних робіт вимогам проекту, якість цих робіт.

3. Проходження сигналів пожежної тривоги та сигналів про несправність від об’єкта спо¬стерігання до ЦПТС пультової організації.

4. Результати роботи комісії за відсутності порушень оформляються актом підтвердження відповідності, який розробляється за формою И.1 або И.2 (ДБН В.2.5-56:2014) монтувальною або налагоджувальною організацією (форми актів додаються).

5. У разі виявлення недоліків під час прийняття робіт із монтування СПЗ комісією скла¬дається акт про виявлені дефекти (додаток Д, форма Д.3) (ДБН В.2.5-56:2014). У такому випадку монтувальна чи пультова організація (в залежності від виявлених недоліків) повинна у терміни, визначені комісією, усунути недоліки та сповістити про це замовника робіт і членів комісії. Після цього комісія про¬довжує роботу в установленому порядку.

Акт про відповідність систем підписується членами комісії у тому випадку, коли усунуто всі виявлені порушення (недоліки).

Члени комісії, які відмовилися підписати акт, зобов’язані в письмовій формі подати голові комісії та органу (організації), який (яку) вони представляють, обґрунтування своєї відмови (особисту думку).

Додаток на 11 арк.LDON_30072018_01_31_1969

Заступник директора Департаменту – начальник управління ресурсного забезпечення Н.Періус

Залишити відповідь