Основні функції, повноваження, основні завдання та напрями діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

У відповідності до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції затвердженого наказом НАЗК від 17 березня 2020 року № 102/20, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до покладеної на неї завдань: 1) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції»; 2) розробляє проєкти актів з питань запобігання та

Read more