Наказ МОН України від 14.07.2017 № 1036

Про затвердження Змін до Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.07.2017  № 1036

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 серпня 2017 р.
за № 974/30842

Про затвердження Змін до Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

Відповідно до частини другої статті 44 Закону України «Про загальну середню освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22 червня 2016 року № 704, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 року за № 1050/29180, що додаються.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити:

подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України цього наказу в установленому законодавством порядку;

доведення цього наказу до департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державної адміністрацій.

3.Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л.М. Гриневич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
14.07.2017  № 1036

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 серпня 2017 р.
за № 974/30842

ЗМІНИ 
до Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

1. У графі 2 підпункту «Б» «Портативний комп’ютер учня (ноутбук) або пристрій-трансформер (2 в 1)» підпункту 2.1 «Навчальний комп’ютерний комплекс» пункту 2 «Комп’ютерне обладнання» розділу І таблиці 1:

1) в абзаці сьомому слова та цифри «тип сенсорний, не менше ніж 5 дотиків» виключити;

2) абзац одинадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий-п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим-чотирнадцятим.

2. У графі 2 підпункту «А» «Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для вчителя» підпункту 1.1 «Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету біології» пункту 1 «Цифрове вимірювальне обладнання» розділу І таблиці 2:

1) абзац другий підпункту «А.6» «Датчик освітленості – 1» викласти в такій редакції:

«діапазон: не вужче 0 – 50 000 Лк;»;

2) в абзаці четвертому підпункту «А.15» «Датчик артеріального тиску (зовнішній) – 1» цифри «375» замінити цифрами «250».

3. У таблиці 5:

1) у графі 2 підпункту «А» «Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для вчителя» підпункту 1.1 «Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету фізики» пункту 1 «Цифрове вимірювальне обладнання» розділу І:

у підпункті «А.2» «Аналогово-цифровий перетворювач – 1»:

в абзаці п’ятому цифри «100 000» замінити цифрами «10 000»;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий-одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим-десятим;

абзац другий підпункту «А.9» «Датчик освітленості – 1» викласти в такій редакції:

«Діапазон: не вужче 0 – 50 000 Лк.»;

в абзаці другому підпункту «А.10» «Датчик магнітного поля (зовнішній) – 1» цифри «0,5» замінити цифрами «0,2»;

в абзаці другому підпункту «А.11» «Датчик руху (відстані, зовнішній) – 1» цифру «8» замінити цифрою «5»;

абзац другий підпункту «А.13» «Датчик сили (зовнішній) – 2» викласти в такій редакції:

«діапазон: не менше -1 Н до +1 Н.»;

в абзаці другому підпункту «А.14» «Датчик рівня звукового тиску (зовнішній) – 1» цифри «45» замінити цифрами «55»;

в абзаці третьому підпункту «А.15» «Датчик прискорення (зовнішній) – 1» цифри «0,02» замінити цифрами «0,05»;

доповнити підпунктом «А.19» «Демонстраційний цифровий екран для безпосереднього відображення результатів вимірювання»;

2) у розділі V:

у графі 2 підпункту 2.1 «Набір лабораторний «Електрика та магнетизм» пункту 2 «Обладнання для лабораторних робіт» слова «(не менше 40 штук)» виключити;

графу 2 підпункту 2.8 «Набір провідників в ізоляції» пункту 2 «Обладнання для лабораторних робіт» після слів «Кольори синій та червоний» доповнити словами «для кожної із довжин».

4. У графі 2 підпункту «А» «Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для вчителя» підпункту 1.1 «Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету хімії» пункту 1 «Цифрове вимірювальне обладнання» розділу І таблиці 6 абзац другий підпункту «А.6» «Датчик освітленості – 1» викласти в такій редакції:

«діапазон: не вужче 0 – 50 000 Лк;».

5. У графі 2 підпунктів «А» «Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для вчителя» та «Б» «Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для учня» підпункту 1.1 пункту 1 «Цифрове вимірювальне обладнання» розділу І таблиць 2, 5, 6 слова «але має бути достатнім для виконання досліджень та лабораторних робіт, зазначених у цьому Типовому переліку» виключити.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти

Ю.Г. Кононенко

За матеріалами: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0974-17

Залишити відповідь