Лист ДОН від 22.12.2018 № 01-31/2317

Про реалізацію положень Указу Президента України

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2018 № 1/9-765 про виконання Указу Президента України від 26.11.2018 № 393 «Про введення воєнного стану в Україні» в частині, що стосується приведення функціональної підсистеми навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту (далі-Функціональна підсистема) у готовність до виконання завдань за призначенням, у тому числі заходів з евакуації, в особливий період, Департамент освіти і науки облдержадміністрації інформує про наступне.
Відповідно до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 905, планування заходів з евакуації матеріальних і культурних цінностей, що перебувають у державній власності та потребують евакуації у разі збройних конфліктів, розробляються у плані цивільного захисту на особливий період окремим розділом.
Обсяги та черговість проведення евакуації матеріальних і культурних цінностей, їх детальний перелік визначаються органами державної влади, суб’єктами господарювання, громадськими об’єднаннями та/або громадянами, в управлінні, віданні або власності яких перебувають зазначені цінності, та враховуються під час планування заходів з евакуації.
Враховуючи зазначене та з метою забезпечення стійкого функціонування об’єктів Функціональної підсистеми в умовах особливого періоду, належить вжити таких заходів:
– уточнити плани цивільного захисту на особливий період в частині, що стосується організації евакуації матеріальних і культурних цінностей, їх перелік, обсяги, порядок залучення транспортних засобів для перевезення, тощо;
– організувати взаємодію з місцевими державними адміністраціями, за рішенням яких, у разі потреби, проводиться евакуація, щодо організації евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей.

 

Заступник директора Департаменту – начальник управління ресурсного забезпечення

ПРІНЬКО С.І.
ЩЕРБАНОВИЧ С.М. 52-62-27

 

Лист у форматі docx додається: LDON_22122018_01_31_2317