Лист МОН України №11.2-102 від 06.07.2018

Щодо індексації вартості об’єктів житлового фонду

З метою приведення балансової вартості об’єктів існуючого житлового фонду у відповідність до реальної вартості будівництва щорічно, станом на 1 січня поточного року, відповідно до Методики визначення балансової вартості об’єктів житлового фонду, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.95 № 163, та Порядку індексації вартості об’єктів житлового фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.96 р. № 1024, проводиться індексація вартості об’єктів житлового фонду. Індекси затверджуються щорічно наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (для 2018 року наказ від 24.04.2018 №102).

У бухгалтерському обліку операції з індексації вартості житлового фонду відображаються так, як і операції з переоцінки основних засобів, тобто із застосуванням субрахунку 5311 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів». На суму індексації, нарахованої на первісну вартість, робиться проведення Дт 1013 – Кт 5311, а на суму відкоригованого зносу – Дт 5311 – Кт 1411. При цьому зміна внесеного капіталу не відбувається (субрахунок 5111).

У фінансовій звітності різниця між індексацію вартості житлового фонду та його зносом (субрахунок 5311) відображається в пасиві балансу (ф. 1-дс) у рядку 1410 «Капітал у дооцінках». Розбіжності, які виникають між розміром внесеного капіталу та первісною вартістю основних засобів, в фінансовій звітності описуються в пояснюючий записці до звіту.

Начальник управління                              Л.Л. Поливач

 

Лист у форматі pdf додається: LON_11_2_102_06_07_2018

Залишити відповідь