Лист ДОН від 10.05.2018 № 01-31/1126

Щодо забезпечення пожежної безпеки
та дотримання правил експлуатації
вогнегасників у закладах освіти області

Відповідно до вимог Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974, пожежна безпека в закладах та установах забезпечується шляхом проведення організаційних і практичних заходів та використання технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.
Забезпечення пожежної безпеки в закладах та установах покладається на їх власників або уповноважені ними органи, керівників (директори, завідувачі), керівників структурних підрозділів (лабораторії, навчальні кабінети, склади, бібліотеки, архіви, майстерні тощо) відповідно до законодавства.
Керівники закладів та установ з метою забезпечення протипожежного режиму зобов’язані: – визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних осіб за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, інженерного обладнання, а також за утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту, що мають бути передбачені у функціональних обов’язках, посадових інструкціях тощо;
– забезпечити розробку і затвердити план евакуації учасників освітнього процесу у разі виникнення пожежі та порядок оповіщення учасників освітнього процесу, що встановлюють обов’язки і дії працівників на випадок виникнення пожежі. План евакуації та порядок евакуації повинні переглядатися один раз на три роки;
– розробити та затвердити інструкцію, що визначає дії працівників закладу та установи щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації учасників освітнього процесу, за якою не рідше одного разу на півроку (в установах сезонного типу – на початку кожної зміни) проводяться практичні тренування всіх працівників;
– при розслідуванні нещасних випадків, що трапилися внаслідок пожежі в закладах та установах, керуватися Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232, та Положенням про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2001 року № 616, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2001 року за № 1093/6284 (зі змінами);
– забезпечити своєчасне виконання заходів пожежної безпеки, запропонованих органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки і органами державної виконавчої влади у межах їхньої компетенції.
У кожному закладі та установі наказом чи інструкцією встановлюється протипожежний режим, що містить зокрема вимоги до організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту, в тому числі і вогнегасників.
При експлуатації вогнегасників, рекомендуємо керуватись вимогами Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 № 25. Організаційні заходи щодо забезпечення експлуатації вогнегасників, відповідно до вимог вищезазначених Правил, додаються.

Додаток: на 4 арк. LDON_10052018_01_31_1126

Заступник директора Департаменту –
начальник управління ресурсного забезпечення Н.Періус

Залишити відповідь