Лист Центру якості освіти від 28.03.2018 № 02-06/65

Про проведення службового розслідування пожежі у закладі освіти

Відповідно до правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 р. за № 1229/29359, Центр якості освіти пропонує  для керівництва в роботі Алгоритм (примірний) проведення службового розслідування пожежі у закладі освіти.

 Додаток: на 2 арк.

Директор Центру якості освіти                                                       С. Прінько
Щербанович С.М.526227
050-374-06-37

Додаток до листа Центру якості освіти
від 28.03.2018  №  02-06/65

Алгоритм (примірний)
проведення службового розслідування пожежі у закладі освіти

1. Керівники підприємств, закладів освіти, (надалі керівники ), на об’єктах яких відбувалася пожежа (виникнення або загроза виникнення надзвичайної ситуації), незалежно від місця розташування об’єкту, зобов’язані негайно направити повідомлення про даний випадок (номер форми – 2/НС-1) безпосередньо до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів області» в усній формі – упродовж 5 хвилин з моменту надходження інформації за телефонами: (0372) 55-18-16, 55-08-10, письмово – упродовж 1 години з моменту надходження інформації на електронну адресу: analitykcv@ukr.net
2. Службове розслідування пожеж проводиться відразу після одержання повідомлення про пожежу.
3. На кожну пожежу призначається комісія з її розслідування (надалі – Комісія) у складі не менше трьох чоловік, очолювана керівником закладу чи його заступником. До складу комісії входить відповідальний за пожежну безпеку закладу освіти, керівники підрозділів, крім того підрозділу де виникла пожежа, інші фахівці. Також до складу комісії можуть залучатися представники ДСНС, органів внутрішніх справ, страхових організацій тощо.
4. При розслідуванні нещасних випадків, що трапилися внаслідок пожежі в закладах та установах, керуватися Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232, та Положенням про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2001 року № 616, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2001 року за № 1093/6284 (зі змінами);
5. Комісія повинна протягом трьох робочих днів з дати її утворення провести розслідування пожежі чи надзвичайної ситуації, визначити збитки від пожеж, та скласти Акт про пожежу.
6. Збитки від пожеж визначаються сумою прямих і побічних витрат за цінами, що діють на час виникнення пожежі.
Прямі збитки – це витрати, пов’язані зі знищенням або пошкодженням вогнем, водою, димом і внаслідок високої температури основних фондів та іншого майна закладу освіти, установи, а також громадян, якщо ці витрати мають прямий причинний зв’язок з пожежею.
Побічні збитки – це витрати, пов’язані з ліквідацією пожежі, а також зумовлені з простоєм виробництва, перервою в роботі закладу та іншою втраченою внаслідок пожежі вигодою.
Прямі і побічні збитки беруться на облік окремо.
7. Під час проведення розслідування Комісія повинна:
7.1. З’ясувати причини та обставини виникнення пожежі;
7.2. Отримати Технічний висновок від Управління ДСНС у Чернівецькій області;
7.3. Отримати пояснення від осіб причетних до виникнення пожежі, свідків, відповідальних осіб за пожежну безпеку на об’єкті де виникла пожежа;
7.4. Скласти довідку про стан пожежної безпеки на об’єкті де виникла пожежа, а також про стан пожежної безпеки в закладі освіти, виконання приписів, інструкцій з пожежної безпеки, заходів щодо покращення пожежної безпеки, використання коштів на пожежну безпеку;
7.5. Розробити заходи щодо усунення причин виникнення пожежі, визначити відповідальних за це осіб, терміни виконання. Комісія контролює виконання заходів до повного усунення причин виникнення пожежі.
8. До матеріалів розслідування додаються:
8.1. Плани, схеми, фотознімки місця події;
8.2. Копії наказу про призначення відповідального за пожежну безпеку у закладі освіти та про призначення відповідальних за пожежну безпеку, первинні засоби пожежогасіння в окремих підрозділах, будівлях, гуртожитках тощо;
8.3. Витяг з журналу реєстрації iнструктажiв з пожежної безпеки з учнями, у тому числі копія сторінки журналу обліку навчальних занять про реєстрацію інструктажу з пожежної безпеки;
8.4. Витяг з журналу реєстрації iнструктажiв з пожежної безпеки з педагогічними та технічними працівниками;
8.5. Копії документів про проходження навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки безпосередніх керівників (учителів, вихователів, викладачів, майстрів трудового навчання тощо) під час освітнього процесу;
9. Акт про пожежу складається у трьох примірниках. Один примірник залишається у навчальному закладі, другий примірник надається органу управління освітою, третій – Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
10. Якщо члени комісії не дійшли до згоди при визначенні причини пожежі чи інших обставин, в акті фіксуються особливі думки з обов’язковим підписом осіб, які їх висловили.
11. Керівник навчального закладу протягом двох робочих днів з моменту підписання Акту про пожежу зобов’язаний:
11.1. Розглянути матеріали розслідування, а також розглянути пропозиції комісії щодо притягнення осіб, які допустили порушення вимог пожежної безпеки, до відповідальності згідно із законодавством України.
11.2. Затвердити заходи щодо усунення причин виникнення пожежі та контролювати їх виконання. Про виконання зазначених заходів керівник закладу освіти письмово повідомляє орган управління освітою за місцезнаходженням протягом двох робочих днів після їх виконання.

Залишити відповідь