Наказ ДОН від 15.03.18 №120

Про запобігання дитячому травматизму під час весняних канікул

На виконання Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001
№ 616, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1093/6284 (зі змінами), Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001
№ 563, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за № 969/6160 (зі змінами), з метою запобігання дитячому травматизму під час проведення весняних канікул 2017/2018 навчального року,

НАКАЗУЮ:
1. Керівникам місцевих органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, директорам навчальних закладів інтернатного типу обласного підпорядкування до 23.03.2018:
1.1. Організувати проведення інструктажів для учасників освітнього процесу з усіх питань безпеки життєдіяльності.
1.2 Довести до педагогічних працівників, батьків алгоритм дій у разі виникнення нещасних випадків із дітьми.
1.3. Упродовж весняних канікул 2017/2018 навчального року:
1.3.1. Ужити необхідних заходів щодо організованого та безпечного проведення загальношкільних заходів, екскурсій тощо.
1.3.2. Забезпечити неухильне виконання законів України «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», інших актів чинного законодавства України у частині проведення відповідної роботи з питань запобігання дитячому травматизму.
1.3.3. При організації екскурсій, туристичних подорожей дотримуватися вимог Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 № 1124, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.10.2014 за № 1341/26118.
1.3.4. Забезпечити дотримання учасниками масових заходів правил безпечної поведінки, вимог протипожежної безпеки, зокрема, заборонити використання відкритого вогню, петард та інших пожежо – і вибухонебезпечних предметів, правил порядку проведення екскурсій, походів, перевезення дітей автомобільним та іншими видами транспорту.
1.4. Про всі випадки дитячого травматизму з учнями та вихованцями негайно інформувати Департамент науки і освіти, КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів області» за телефонами: (0372) 55-18-16, 55-08-10 та письмово, не порушуючи встановлених термінів.
2. Наказ розмістити на інформаційному сайті Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
3.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора Департаменту – начальника управління ресурсного забезпечення Періус Н.В.

В.о. директора Департаменту І. Ісопенко

Залишити відповідь