Формуємо спроможну освітню мережу

З метою надання підтримки органам місцевого самоврядування у формуванні спроможної освітньої мережі в територіальних громадах відбулась зустріч представника Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, директора Центру Якості освіти Світлани Прінько, з головою сільської ради Василем Цурканом, заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Михайлом Чоропітою, працівниками гуманітарного відділу освіти, культури, молоді та спорту, представником фінансового відділу та керівниками закладів освіти Острицької сільської ради.

У ході зустрічі визначено правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, в тому числі створення опорних закладів та академічних ліцеїв. Проаналізовано мережу громади. Наголошено, і на тому, що у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника. Представлено алгоритм дій з реорганізації.

Акцентовано увагу на те, що у Законі «Про освіту» не вживається термін “навчально-виховний комплекс”, але натомість Закон (частина 4 статті 22) дозволяє закладу освіти здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях та за різними видами освіти, утворюючи для цього окремі структурні підрозділи. Отже, гімназія (заклад загальної середньої освіти ІІ ступеня) може мати в своєму складі структурний підрозділ початкова школа, а ліцей (заклад загальної середньої освіти ІІІ ступеня) може мати у своєму складі такі структурні підрозділи як гімназія та початкова школа. Крім того, дитячі садки також можуть бути структурними підрозділами закладів загальної середньої освіти.

Школам, які до ухвалення нового Закону “Про освіту” діяли як НВК, потрібно змінити тип закладу на один із зазначених вище. Установчі документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.