Лист МОН України №1/9-650 від 30.11.2017

Щодо персональної відповідальності
керівників закладів загальної
середньої та дошкільної освіти

Шановні колеги!

Зважаючи на надзвичайну важливість питання дотримання вимог законодавства у сфері доступу громадськості до публічної інформації та на необхідність досягти високого рівня прозорості у діяльності закладів дошкільної та загальної середньої освіти наголошуємо.
Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту» керівники закладів освіти, у тому числі дошкільної та загальної середньої освіти, несуть відповідальність за їх діяльність.
Таким чином, вся повнота дисциплінарної та адміністративної відповідальності, визначеної Кодексом законів про працю України та Кодексом про адміністративні правопорушення України за невиконання вимог статті ЗО Закону України «Про освіту», а також вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів», зокрема за неналежне виконання своїх посадових обов’язків – неоприлюднення та несвоєчасне інформації про діяльність закладів дошкільної та загальної середньої освіти, покладається на їх керівників.
Враховуючи викладене вище, органам управління освітою необхідно постійно здійснювати моніторинг забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладів дошкільної та загальної середньої освіти, тому рекомендуємо розпочати відповідну роботу для отримання попередніх результатів вже з 1 грудня 2017 року, що сприятиме прийняттю відповідних управлінських рішень.

З повагою Заступник Міністра,
Павло Хобзей

Лист додається:1_9-650_1

Залишити відповідь