Про запобігання корупції

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запобігання корупції

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text