Лист ДОН від 25.08.2020 № 01-31/2198

Про фінансування обов’язкових медичних профілактичних оглядів працівників освіти

На численні звернення до Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо фінансування обов’язкових медичних профілактичних оглядів працівників освіти інформуємо наступне:
Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти керівник закладу освіти організовує проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників закладів освіти відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113 (із змінами), та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927 (із змінами).
Фінансування обов’язкових профілактичних медичних оглядів проводиться за рахунок роботодавців. Витрати закладів та установ охорони здоров’я, пов’язані із проведенням обов’язкових медоглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу або установи охорони здоров’я. Працівники бюджетних установ незалежно від підпорядкування, професії яких включено до Переліку, затвердженого постановою КМУ від 23.05.01 р. № 559 , у разі проходження обов’язкового медогляду мають сплатити лише вартість особистого бланка.
Зауважимо, що орган місцевої влади є власником усіх бюджетних закладів на підпорядкованій йому території, працівники яких повинні пройти обов’язкові медогляди.
Зважаючи на вищезазначене, Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації рекомендує керівникам місцевих органів управління освітою звернутись до органів місцевої влади з клопотанням щодо передбачення коштів у бюджеті на 2021 рік на фінансування проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти відповідної території згідно чинного законодавства.


В.о. директора Департаменту Надія ПЕРІУС

Андрій ВОВК
Степан ЩЕРБАНОВИЧ 52-62-27
http://centr.cv.ua/?cat=3