Наказ ДОН від 15.05.2019 № 252

Про профілактику дитячого травматизму, збереження життя і здоров’я дітей та запобігання нещасним випадкам під час літнього відпочинку і оздоровлення у 2019 році

На виконання Законів України: «Про загальну середню освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 22.03.2001 № 270 в редакції від 04.03.2016, «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 № 1669 та з метою забезпечення повноцінного відпочинку й оздоровлення здобувачів освіти, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час літніх канікул 2019 року, активізації роботи щодо профілактики та запобігання дитячому травматизму, дотримання вимог безпеки життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки та дій у випадку настання надзвичайних ситуацій під час проведення літніх канікул

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам місцевих органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, директорам закладів освіти комунальної власності Чернівецької обласної ради: 1.1. Упродовж літніх канікул 2019 року забезпечити неухильне виконання законів України «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Кодексу цивільного захисту України у частині проведення відповідної роботи з питань запобігання дитячого травматизму. 1.2. До 24.05.2019 провести в закладах освіти:
1.2.1. Інструктажі для усіх учасників освітнього процесу з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки та дій у випадку настання надзвичайних ситуацій за затвердженими інструкціями з безпеки життєдіяльності на період літніх канікул з реєстрацією у відповідних журналах.
1.2.2. Батьківські збори у закладах дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, на яких розглянути питання проведення безпечного відпочинку дітей, в тому числі на водних об’єктах області під час літніх канікул.
1.3. До початку літніх канікул 2019 року довести до відома педагогічних працівників, батьків порядок дій у разі виникнення нещасних випадків із дітьми та правила надання домедичної допомоги при отриманні травм.
1.4. Залучати до роботи з дітьми у дитячих оздоровчих закладах висококваліфікованих педагогічних працівників, студентів вищих педагогічних навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації під час педагогічної практики, які пройшли відповідну підготовку та інструктажі.
1.5. Упродовж літніх канікул 2019 р. вжити заходів щодо збереження та охорони життя і здоров’я дітей під час перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, забезпечити якісними продуктами харчування, лікарськими засобами, а також створити належні умови для проживання та змістовного дозвілля дітей.
1.6. Забезпечити дотримання учасниками масових заходів правил безпечної поведінки, вимог протипожежної безпеки, зокрема заборонити використання відкритого вогню, петард та інших пожежо- і вибухонебезпечних предметів, забезпечити дотримання правил порядку проведення екскурсій, походів, перевезення дітей автомобільним та іншими видами транспорту.
2. Відповідальним особам за організацію екскурсій, туристичних подорожей упродовж літніх канікул 2019 року дотримуватися вимог листа Міністерства освіти і науки України від 27.04.2010 № 1/9-289 «Щодо організації екскурсійних поїздок», інструкції «Щодо організації та проведення спортивних походів з учнівською молоддю», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 № 1124.
3. Керівникам установ та організацій, які використовують водойми з оздоровчою чи спортивною метою, забезпечити дотримання вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 № 301, зареєстрованих Міністерстві юстиції України 04.05.2017 № 566/30434.
4. У випадку настання надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, епідемічного захворювання чи дитячого травматизму з учнями та вихованцями терміново інформувати Департамент освіти і науки за телефоном: (0372) 55-08-10, 52-62-27 та письмово, суворо дотримуючись термінів визначених у Табелі термінових донесень (наказ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 06.03.2018 № 108 «Про введення в дію Табеля термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності»). 5. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів області».
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту – начальника управління ресурсного забезпечення – Періус Н.В.

 

Директор Департаменту О. ПАЛІЙЧУК

Наказ у форматі docx додається: NDON_15052019_252