Наказ ДОН від 19.10.2017 № 463

Про запобігання дитячому
травматизму під час осінніх
канікул

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 01.08.2001 № 563, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.11.2011 за № 969/6160 (зі змінами), Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 (зі змінами), Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.20 01 № 616, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1093/6284 (зі змінами), листа Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», з метою запобігання дитячому травматизму під час проведення осінніх канікул 2017/2018 навчального року

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам місцевих органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад:
1.1. До початку осінніх канікул:
1.1.1. Покласти на керівників навчальних закладів персональну відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей в організованих учнівських колективах під час шкільних канікул, навчальних екскурсій.
1.1.2. Довести цей наказ до керівників підпорядкованих навчальних закладів.
1.2. Упродовж осінніх канікул:
1.2.1. Вжити необхідних заходів щодо організованого та безпечного проведення шкільних канікул, навчальних екскурсій, спортивних змагань тощо у підпорядкованих закладах освіти.
1.2.2. Забезпечити дієвий контроль за безумовним дотриманням правил та заходів безпеки під час шкільних канікул, навчальних екскурсій.
2. Директорам навчальних закладів інтернатного типу обласного підпорядкування, закладів загальної середньої освіти, підпорядкованих місцевим органам управління освітою:
2.1. До початку осінніх канікул:
2.1.1. Організувати проведення первинних інструктажів з учасниками навчально-виховного процесу з питань безпеки життєдіяльності;
2.1.2. Провести відповідну роз’яснювальну роботу з учнями та вихованцями щодо дотримання правил безпечної поведінки з легкозаймистими та токсичними речовинами, вибухонебезпечними предметами, дотримання правил пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху тощо.
2.2. Упродовж осінніх канікул:
2.2.1. Забезпечити неухильне виконання вихованцями, учнями, педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом навчальних закладів Законів України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-ХІІ, «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХІІ, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974 в частині проведення відповідної роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму;
2.2.2. При організації екскурсій, подорожей дотримуватися вимог Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 № 1124, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.10.2014 за № 1341/26118.
3. Про всі випадки дитячого травматизму з учнями негайно інформувати Департамент науки і освіти за телефоном: 55-08-10, 55-18-16 та письмово, не порушуючи встановлених термінів відповідно до вимог чинного законодавства (лист Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 21.03.2017 № 01-31/691).
4. Наказ розмістити на сайтах Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Центру якості освіти.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту                               О.Палійчук

Залишити відповідь